متوقف نشدن چرخش لباسشویی

چرا چرخش شستشو ماشین لباسشویی متوقف نمی شود؟

اگر چرخش شستشوی ماشین لباسشویی شما شروع شده و هنگامی که لباسشویی باید آن چرخش را متوقف کند ولی همچنان در حال چرخ...

ادامه مطلب

نشت ماشین لباسشویی

8 دلیل احتمالی نشت ماشین لباسشویی چه می باشد؟

هیچ چیز ناراحت کننده تر از این نیست که در اطراف و یا کف ماشین لباسشویی خود با گودالی پر از آب رو به رو شوید. قرار...

ادامه مطلب